Oliver Kriz

Dr. Oliver Kríž

CERTIFIKOVANÝ TURISTICKÝ SPRIEVODCA

ONÚKAM VYSOKO KVALITNÉ A CENOVO DOSTUPNÉ SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V SLOVENSKOM ALEBO ANGLICKOM JAZYKU. INDIVIDUÁLNE ALEBO SKUPINOVÉ PREHLIADKY BRATISLAVY SÚ ZOSTAVENÉ ŠPECIÁLNE NA MIERU DANÉMU KLIENTOVI.

PREHLIADKY MÔŽU MAŤ ROZDIELNU DĹŽKU A ZAMERANIE, NAPR.

Oliver Kriz  všeobecná história Bratislavy

Oliver Kriz  architektúra mesta

Oliver Kriz  historické kostoly

Oliver Kriz  židovská Bratislava

Oliver Kriz  zábava a voľný čas v meste, atď.