Petícia za znovuobnovenie pôvodnej trasy linky č. 95 PDF Tlač Email
Autobus 95 (pamätníci vedia že kedysi to bola linka č. 45) patrí k moderným petržalským dejinám podobne ako Aupark, modrý dom, alebo zmrzlina na Fedinke. Vďaka svojmu trasovaniu a praktickosti ide o zhusta využívanú autobusovú linku, na ktorú je už cestujúca verejnosť navyknutá. Najväčšou pridanou hodnotou „95-ky“, je však nepochybne jej konečná zastávka na Šafárikovom námestí, ktorá spája obidva brehy Dunaja a uľahčuje tak život stovkám obyvateľov nášho mesta.
Celý článok...
 
DOJNÁ KRAVA – iniciatíva za zmenu financovania hlavného mesta PDF Tlač Email

Zo zákona o hlavnom meste musí dnes Bratislava plniť funkciu politického, administratívneho, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra SR. Na rozdiel od vyspelých európskych krajín a ich hlavných miest, Bratislava na plnenie týchto zákonných funkcií od štátu nedostáva ani euro. A to ešte v porovnaní s ostatnými krajskými mestami v prepočte na jedného obyvateľa pri porovnaní všetkých krajských miest na Slovensku je nepomer, medzi tým čo Bratislava do štátneho rozpočtu odvedie a čo z neho na bežnú prevádzku dostane až takmer 1,5-krát v neprospech hlavného mesta.
Celý článok...
 
STOP ROPOVODU CEZ PETRŽALKU PDF Tlač Email

Petičná iniciatíva, ktorú organizuje združenie MLADÁ PETRŽALKA

V januári 2013 sa Vláda SR zaoberala možnými trasami plánovaného prepojenia ropovodu Družba a rafinériou Schwechat. Dve z desiatich navrhovaných trás vedú cez Mestskú časť Petržalka (trasy č. 2 a 10 tzv. „mestský koridor“). O finálnom trasovaní ropovodu rozhodne vláda do konca roka 2013.
Celý článok...
 
Výstavba betonárky pri Sovom lese je neprípustná PDF Tlač Email
Takzvaný Soví les je prírodný lužný les, ktorý sa rozprestiera pri Dunaji v Petržalke od Ekonomickej univerzity až k Mostu Apollo. Les je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy a žije tam množstvo vzácnej zvery. Soví les bol minulý rok dokonca vyhlásený za chránený areál a je v štvrtom pásme ochrany prírody.
Práve preto ma šokovala informácia, že v tesnej blízkosti chráneného Sovieho lesa má vyrásť nová betonárka. Magistrát pôvodne vydal k stavbe nesúhlasné stanovisko, lebo je v rozpore s územným plánom. O rok svoj názor zmenil a vydal súhlas na stavbu dočasnú. Betonárka tu môže fungovať maximálne 5 rokov.
Celý článok...
 
Návrh na zmenu územného plánu v lokalite Hálova PDF Tlač Email
Ešte v roku 2007 plánoval súkromný investor masívnu výstavbu v blízkosti Hálovej ulice. Konkrétne malo ísť o tri polyfunkčné objekty s bytmi, ktoré mali mať výšku 9 poschodí. Predmetná stavba sa mala nachádzať na voľnej trávnatej ploche pred kaviarňou Net-Café (dnes Motýľ). Ľudia z okolia vtedy ostro prejavili svoj nesúhlas, keďže výstavba v tomto stabilizovanom území by si vyžiadala zvýšené nároky na dopravu a parkovanie. Spolu s bratom sme v tej dobe iniciovali petíciu proti spomínanej výstavbe, ktorú podpísalo vyše 400 obyvateľov z okolia. Spoločne sme argumentovali, že ďalším zahusťovaním by sa v danej lokalite enormne zvýšila hladina hluku a nepochybne by došlo aj k zhoršeniu štandardu bývania.
Celý článok...
 
Zmena územného plánu na námestí Jána Pavla II. PDF Tlač Email
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bratislave dňa 2.2.2012 som otvoril tému budúcej podoby Námestia Jána Pavla II.. Na tomto mieste pri Chorvátskom ramene v roku 2003 odslúžil slávnostnú bohoslužbu bývalý pápež. Námestie má už svoje meno aj napriek tomu, že ešte nie je vybudované. Všeobecne ide o nezvyklú prax ktorá dokazuje, že toto miesto má symbolický význam. Toto územie je navyše jednou z posledných nezastavaných lokalít v Petržalke.
Celý článok...
 
Okolie bývalej Matadorky bude bezpečné PDF Tlač Email
V lete 2006 vyhorel bratislavský sklad firmy Detox, ktorý sa nachádzal v blízkozti bývalej továrneu Matador v Petržalke. Našťastie nikto z občanov Petržalky vtedy nebol zranený. Domnievam sa však, že sklady chemických látok za žiadnych okolností nemali byť v blízkosti obytných zón a domov.
Na podnet viacerých občanov Petržalky som preto vtedy rozbehol petíciu za zdravú Petržalku pod názvom Sklady nebezpečných chemikálií v Petržalke nechceme. Občania svojimi podpismi žiadali magistrát hl. m. SR, aby preklasifikoval túto lokalitu z výrobnej zóny na zmiešané územie. Našu petíciu vtedy podporilo vyše 3.000 ľudí a všetkým patrí vďaka za ich občiansky postoj.
Celý článok...
 
Vznik Múzea lodnej dopravy PDF Tlač Email
Možno to mnohí nevedia, ale Bratislava je mesto so starodávnymi lodníckymi tradíciami. Žiaľ v hlavnom meste nemáme ani jedno zariadenie, ktoré by sústreďovalo a dokumentovalo históriu plavby a poskytovalo širokej verejnosti možnosť na vlastné oči nahliadnuť do histórie vodnej dopravy na Slovensku.
Celý článok...
 
Petícia za zachovanie linky MHD č. 89 PDF Tlač Email
Pri redukcií liniek MHD v Bratislave sa zdvihla vlna odporu aj v Mestskej časti Petržalka. Obyvatelia z oblasti bývalej starej Petržalky protestovali proti plánovanému zrušeniu linky 89 k petržalskému cintorínu. Spolu so zástupkyňami petičného výboru sme naformulovali jasné znenie hromadnej požiadavky. Argumentovali sme tým, že ide o často využívanú a potrebnú linku. Rozhodnutie o ukončení danej linky uškodí nielen obyvateľom blízkeho okolia, ale aj všetkým návštevníkom cintorína Petržalka.
Celý článok...
 
Zachráňme spolu Nemecký veslársky klub PDF Tlač Email
NEMECKÝ VESLÁRSKY KLUB bola krásna budova na nábreží Dunaja postavená vo funkcionalistickom štýle. Situáciou okolo tejto budovy sa zaoberám už dlhšiu dobu, lebo už roky chátra a je v dezolátnom stave. A to napriek aj tomu, že ide o národnú kultúrnu pamiatku ktorá už žiaľ nie je v rukách štátu.
Celý článok...
 
Nové koše na drobný odpad na Fedinovej ulici PDF Tlač Email
Počas komunikácie s občanmi v ostatnom období som ja a moji kolegovia, aktivisti z občianskeho združenia Mladá Petržalka zaznamenali, že jedným zo závažných problémov životného prostredia a verejného poriadku v Petržalke je nedostatok odpadkových košov na drobný komunálny odpad.
Nachádzajú sa prevažne na zastávkach MHD resp. na terasách, ale vo všeobecnosti je ich pomerne málo. Chýbajú najmä na námestiach a v blízkosti obchodov a pohostinstiev, kde sa preto hromadia na chodníkoch odpadky a cigaretové ohorky.
Celý článok...
 
Iniciatíva proti výstavbe v lokalite Pečnianska-Einsteinova PDF Tlač Email
V rámci svetovej ekonomickej krízy ochladlo aj developerské úsilie na území Petržalky. Napriek tomu niektoré projekty sú stále živé, ako napríklad investičný zámer s názvom „Polyfunkčný komplex budov, Einsteinova ul., Bratislava - Petržalka“. Začiatok tohto projektu sa datuje ešte do roku 2000. Vtedy išlo o viac-menej nižšiu výstavbu s ktorou väčšina ľudí z okolia súhlasila. Malo ísť o doplnkovú infraštruktúru (obchody, služby), ktorá by zároveň vytvorila prirodzenú bariéru medzi sídliskom a blízkou diaľnicou.
Celý článok...
 
PETIČNA INICIATÍVA ZA REVITALIZÁCIU JAZERA DRAŽDIAK PDF Tlač Email
V lete 2010 sme spolu s priateľmi rozbehli petičnú iniciatívu za revitalizáciu a záchranu jazera Draždiak. Najväčším problémom najväčšieho petržalského jazera sú káble vysokého napätia, ktoré sa tiahnu ponad vodu. Preto sa Draždiak nemôže sa stať oficiálnym verejným kúpaliskom s plážami, sociálnymi zariadeniami a službami. Okrem prekládky vysokého napätia v našej petícií žiadame zastavenie akejkoľvek ďalšej výstavby na Draždiaku a celkovú revitalizáciu okolia jazera. Našu petíciu adresujeme vedeniu mestskej časti Bratislava-Petržalka a oficiálne zbieranie sme zahájili koncertom priamo na Draždiaku.
 
PETIČNÁ INICIATÍVA "STAVEBNÁ POLÍCIA" PDF Tlač Email
Jedným z najpálčivejších problémov občanov Petržalky je nadmerné zahusťovanie a nezmyselná výstavba. Preto som spolu s priateľmi rozbehol petičnú iniciatívu za vznik STAEVBNEJ POLÍCIE. V nej žiadame Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby v čo najkratšom čase pripravilo novelizáciu stavebného zákona a následnú úpravu ďalších nadväzujúcich právnych predpisov tak, aby sa výrazne zvýšila účinnosť právnych prostriedkov pre boj zo tzv. „stavebnou kriminalitou“. Vznik tzv. „stavebnej polície“, ktorú chápeme ako zakotvenie súhrnu opatrení, by uľahčili boj proti čiernym stavbám.
Celý článok...
 
Bezpečnosť chodcov v PETRŽALKE – balíček dopravných opatrení PDF Tlač Email
PRECHODSpolu s bratom Jurajom Krížom, ktorý je poslancom MZ v Petržalke sme sa počas roka 2009 zamerali na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v MČ Petržalka. Išlo o balík jednorazových dopravných opatrení, ktoré boli riešené ako mimorozpočtové iniciatívy realizované prostredníctvom poslaneckých interpelácií.

Na problematické úseky nás počas celého roka upozorňovali samotní občania Petržalky. V roku 2009 bolo zrealizované umiestenie retardéra na Jasovskej a medzicestná bariéra pri OC Aupark. V roku 2010 sa nám dúfam podarí zrealizovať ohlásené doplnenie osvetlenia na Markovej ulici a Vlasteneckom námestí a tiež zvýšiť bezpečnosť na prechode pre chodcov na Jiráskovej ulici (Markova ulica v dotyku s Fedinovou).

Celý článok...
 
Občianska iniciatíva: Vráťme dôstojnosť Sadu Janka Kráľa PDF Tlač Email
Sad Janka Kráľa je ako najstarší historický park v strednej Európe národnou kultúrnou pamiatkou a zároveň obľúbenou oázou pokoja a relaxu bratislavských rodín s deťmi a širokej verejnosti. Preto je paradoxné, že priamo v jeho strede sa nachádza verejný dom Messalina. Je priam nepredstaviteľné, že by sa podobné „zariadenie“ vyskytlo v londýnskom Hyde Parku alebo parížskom Versailles.
Uvedomujem si, že prevádzkovateľ zrejme splnil všetky právne normy platné na území SR. Napriek tomu mi existencia „bordelu“ v strede historického parku prekáža z etických a kultúrnych dôvodov. Domnievam sa, že tento stav je rozpore s verejným záujmom, duchom a poslaním Sadu Janka Kráľa.
Celý článok...
 
Petícia proti výstavbe na Hálovej ulici PDF Tlač Email
V blízkosti Hálovej ulice pred kaviarňou Net-Café sa istý investor opäť pokúšal vybaviť povolenie na výstavbu deväťpodlažného polyfunkčného objektu s bytmi. Tento projekt je absolútne neprijateľný, nakoľko ide o trávnatú plochu, ktorá plní rekreačnú a oddychovú úlohu. Daná lokalita je zaradená do tzv. stabilizovaného územia a v súčasnosti je tam akútny nedostatok parkovacích miest. Ďalším zahusťovaním by došlo k zhoršeniu štandardu bývania v danej lokalite.
Celý článok...
 
Petícia proti výstavbe VISTA TOWER PDF Tlač Email
Obyvatelia mestskej časti Petržalka prejavili ostrý nesúhlas s výstavbou polyfunkčného objektu Vista Tower na Šrobárovom námestí. S daným problémom sa obrátili na mňa, ako na poslanca mestského zastupiteľstva zvoleného z tejto časti Bratislavy. Občanom najviac prekážala plánovaná výška budovy, hustota zástavby a problematická dopravná dostupnosť nového objektu. Pôvodný projekt počíta s počtom nadzemných podlaží o počte 24!  
Celý článok...
 
Revitalizácia bývalej MATADORKY PDF Tlač Email
Lokalita bývalej MATADORKY je v súčasnosti  zanedbané územie, ktoré treba nutne revitalizovať. Je v záujme mestskej časti a jej obyvateľov, aby daná lokalita dostala ľudský urbanistický vzhľad.
 
Lokalitu plánuje prebudovať zahraničný investor, ktorý si nechal spracovať urbanistickú štúdiu. Obyvateľom z okolia sa však jeho zámery nepozdával. Obrátili sa na mňa a vzniesli svoje oprávnené požiadavky. Najviac sa obávali možného vyvlastňovania pozemkov, na ktorých majú postavené svoje rodinné domy.
Celý článok...
 
PETÍCIA PROTI CHEMICKÝM SKLADOM PDF Tlač Email
V lete 2006 vyhorel bratislavský sklad firmy Detox, ktorý sa nachádza blízko podniku Matador v Petržalke. Našťastie nikto z občanov Petržalky tentoraz nebol zranený. Napriek tomu si myslím, že sklady chemických látok za žiadnych okolností nemali byť v blízkosti obytných zón a domov.

Na podnet viacerých občanov Petržalky som sa preto rozhodol rozbehnúť petíciu za zdravú Petržalku pod názvom Sklady nebezpečných chemikálií v Petržalke nechceme. Občania svojimi podpismi žiadali magistrát hl. m. SR, aby preklasifikoval túto lokalitu z výrobnej zóny na zmiešané územie!

Celý článok...
 


Obrazok, s.r.o. - reklamna agentura