DOJNÁ KRAVA – iniciatíva za zmenu financovania hlavného mesta PDF Tlač Email

Zo zákona o hlavnom meste musí dnes Bratislava plniť funkciu politického, administratívneho, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra SR. Na rozdiel od vyspelých európskych krajín a ich hlavných miest, Bratislava na plnenie týchto zákonných funkcií od štátu nedostáva ani euro. A to ešte v porovnaní s ostatnými krajskými mestami v prepočte na jedného obyvateľa pri porovnaní všetkých krajských miest na Slovensku je nepomer, medzi tým čo Bratislava do štátneho rozpočtu odvedie a čo z neho na bežnú prevádzku dostane až takmer 1,5-krát v neprospech hlavného mesta.

Žiadame zmenu modelu financovania hlavného mesta SR Bratislavy a jeho funkcií. Súčasný model považujeme za nedostatočný, nakoľko vôbec nezohľadňuje potreby Bratislavy z pohľadu povinnosti plniť túto funkciu, hoci jej táto povinnosť zo zákona prináleží a vyplýva.

(www.dojnakrava.sk


OLIVER KRÍŽ

Poslanec MZ Petržalka

 
Obrazok, s.r.o. - reklamna agentura