Revitalizácia bývalej MATADORKY PDF Tlač Email
Lokalita bývalej MATADORKY je v súčasnosti  zanedbané územie, ktoré treba nutne revitalizovať. Je v záujme mestskej časti a jej obyvateľov, aby daná lokalita dostala ľudský urbanistický vzhľad.
 
Lokalitu plánuje prebudovať zahraničný investor, ktorý si nechal spracovať urbanistickú štúdiu. Obyvateľom z okolia sa však jeho zámery nepozdával. Obrátili sa na mňa a vzniesli svoje oprávnené požiadavky. Najviac sa obávali možného vyvlastňovania pozemkov, na ktorých majú postavené svoje rodinné domy. Taktiež mali výhrady k výške  navrhovaných budov a nepozdávalo sa im dopravné napojenie lokality.
 
Inicioval som preto prerokovanie danej štúdie za prítomnosti miestnych poslancov starostu MČ. Po ňom nasledovala celá séria rokovaní, na ktorých musel investor reagovať na jednotlivé podnety občanov. Nakoniec väčšinu z nich akceptoval z dokázal zapracovať do štúdie. Došlo tak k určitému konsenzu revitalizácia schátraného územia môže dostať zelenú.
 
Obrazok, s.r.o. - reklamna agentura