Petícia proti výstavbe na Hálovej ulici PDF Tlač Email
V blízkosti Hálovej ulice pred kaviarňou Net-Café sa istý investor opäť pokúšal vybaviť povolenie na výstavbu deväťpodlažného polyfunkčného objektu s bytmi. Tento projekt je absolútne neprijateľný, nakoľko ide o trávnatú plochu, ktorá plní rekreačnú a oddychovú úlohu. Daná lokalita je zaradená do tzv. stabilizovaného územia a v súčasnosti je tam akútny nedostatok parkovacích miest. Ďalším zahusťovaním by došlo k zhoršeniu štandardu bývania v danej lokalite.

Z tohto dôvodu sme spolu s mojim bratom, petržalským poslancom Jurajom Krížom iniciovali petíciu proti výstavbe na tomto území. S nažili sme sa apelovať na Primátora Bratislavy, aby k predmetnému zámeru zaujal negatívny postoj . Podarilo a nám vyzbierať vyše 400 podpisov.

Iniciatíva obyvateľov v kombinácií z mediálnym tlakom bola evidentne účinným nástrojom. Dňa 24.10. 2007 vydal magistrát hl. m. SR k predmetnému zámeru nesúhlasné záväzné stanovisko.

Ide však len o čiastkové víťazstvo . Na základe podnetov občanov z okolia sa domnievam, že k onečným cieľom našej spoločnej iniciatívy by mala byť udržiavaná zelená plocha (prípadne park) lemovaná pakovacími miestami.
 
Obrazok, s.r.o. - reklamna agentura