Petícia proti výstavbe VISTA TOWER PDF Tlač Email
Obyvatelia mestskej časti Petržalka prejavili ostrý nesúhlas s výstavbou polyfunkčného objektu Vista Tower na Šrobárovom námestí. S daným problémom sa obrátili na mňa, ako na poslanca mestského zastupiteľstva zvoleného z tejto časti Bratislavy. Občanom najviac prekážala plánovaná výška budovy, hustota zástavby a problematická dopravná dostupnosť nového objektu. Pôvodný projekt počíta s počtom nadzemných podlaží o počte 24!  

Tiež sa domnievam, že plánovaná stavba je v pôvodnom rozsahu do tejto lokality nevhodná. Preto som sa rozhodol prebrať záštitu nad petíciou, v ktorej občania žiadajú zastavenie plánovanej výstavby.

V súčasnosti má investor žiaľ vydané právoplatné Územne rozhodnutie (od 4.2. 08), ktoré mu vydal starosta Ftáčnik. Jedine čo mu chyba k tomu, aby mohol začať stavať je vlastníctvo pozemku a následné Stavebné povolenie. Pozemok ma prenajatý na dobu 5 rokov od mestskej časti Petržalka. Preto spolu z petičným výborom a obyvateľmi z okolia podnikám kroky, aby sa nám podarilo zamedziť plánovanej výstavbe. Chcem, aby sa podarilo dosiahnuť prijateľné riešenie a obhájiť záujmy dotknutých obyvateľov.

 
Obrazok, s.r.o. - reklamna agentura