Bezpečnosť chodcov v PETRŽALKE – balíček dopravných opatrení PDF Tlač Email
PRECHODSpolu s bratom Jurajom Krížom, ktorý je poslancom MZ v Petržalke sme sa počas roka 2009 zamerali na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v MČ Petržalka. Išlo o balík jednorazových dopravných opatrení, ktoré boli riešené ako mimorozpočtové iniciatívy realizované prostredníctvom poslaneckých interpelácií.

Na problematické úseky nás počas celého roka upozorňovali samotní občania Petržalky. V roku 2009 bolo zrealizované umiestenie retardéra na Jasovskej a medzicestná bariéra pri OC Aupark. V roku 2010 sa nám dúfam podarí zrealizovať ohlásené doplnenie osvetlenia na Markovej ulici a Vlasteneckom námestí a tiež zvýšiť bezpečnosť na prechode pre chodcov na Jiráskovej ulici (Markova ulica v dotyku s Fedinovou).

Na tento nebezpečný prechode ma upozornili samotní obyvatelia z okolia, a tak sme spolu s nimi zorganizovali občiansku petíciu adresovanú magistrátu hl. m. SR Bratislavy, ktorý je správca danej komunikácie. Občania v petícií požadujú osadenie semafora, na čo asi rozpočet v období ekonomickej krízy nebude postačovať. Na jar roku 2010 by sa mala zvýšiť bezpečnosť tohto priechodu osadeným výstražného dopravného zariadenia, lepšieho osvetlenia prechodu a zvýrazneným existujúceho vodorovného značenia. Operatívna komisia pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl.m. navrhla na nás podnet zaradiť tento prechod pre chodcov do zoznamu dopravných stavieb, kde by bude vybudovaná svetelná signalizácia v rokoch 2009 – 2011.
 
Obrazok, s.r.o. - reklamna agentura