PETIČNÁ INICIATÍVA "STAVEBNÁ POLÍCIA" PDF Tlač Email
Jedným z najpálčivejších problémov občanov Petržalky je nadmerné zahusťovanie a nezmyselná výstavba. Preto som spolu s priateľmi rozbehol petičnú iniciatívu za vznik STAEVBNEJ POLÍCIE. V nej žiadame Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby v čo najkratšom čase pripravilo novelizáciu stavebného zákona a následnú úpravu ďalších nadväzujúcich právnych predpisov tak, aby sa výrazne zvýšila účinnosť právnych prostriedkov pre boj zo tzv. „stavebnou kriminalitou“. Vznik tzv. „stavebnej polície“, ktorú chápeme ako zakotvenie súhrnu opatrení, by uľahčili boj proti čiernym stavbám.

Navrhované opatrenia by zaviedli napr. sprísnenie pokút a nové druhy sankcií za porušenie stavebného zákona (zákaz činnosti, zabavenie strojov). Taktiež by dávali stavebnému úradu možnosť kontrolovať stavbu už v priebehu výstavby a v prípade porušenia stavebného povolenia ju zastaviť alebo odpojiť od inžinierskych sietí (energie). Rozšírili by sa možnosti pre odstránenie nelegálnych stavieb a naopak, sprísnilo by dodatočné legalizovanie čiernych stavieb. Viac na www.stavebnapolicia.sk
 
Obrazok, s.r.o. - reklamna agentura