Iniciatíva proti výstavbe v lokalite Pečnianska-Einsteinova PDF Tlač Email
V rámci svetovej ekonomickej krízy ochladlo aj developerské úsilie na území Petržalky. Napriek tomu niektoré projekty sú stále živé, ako napríklad investičný zámer s názvom „Polyfunkčný komplex budov, Einsteinova ul., Bratislava - Petržalka“. Začiatok tohto projektu sa datuje ešte do roku 2000. Vtedy išlo o viac-menej nižšiu výstavbu s ktorou väčšina ľudí z okolia súhlasila. Malo ísť o doplnkovú infraštruktúru (obchody, služby), ktorá by zároveň vytvorila prirodzenú bariéru medzi sídliskom a blízkou diaľnicou.
Počas tzv. developerského boomu pôvodný majiteľ celý projekt predal a nový vlastník zámer prekreslil. A tak vznikol plán na vybudovanie troch masívnych budov: hotela, administratívnej budovy a bytového domu (viď. obrázok). Ide o hmotovo-priestorový moloch, ktorý by veľmi tesne susedil s panelovým domom Pečnianska. Zámer vyvolal pochopiteľne odpor obyvateľov z okolia, nakoľko by sa výrazne znížil štandard ich bývania. Tento prípad som dôkladne preštudoval a pripojil sme sa k názoru občanov. V priebehu ostatných rokov sa v okolí organizovalo viacero občianskych petícií proti predmetnej výstavbe, ale žiaľ neúspešne. Investor mal vybavené všetky potrebné povolenia a spolu s obyvateľmi sme neboli pripustení do územného konania.

Začiatkom leta 2010 sa však situácia zásadne zmenila. Investorovi vznikla podmienka z územného rozhodnutia vybudovať výjazd z plánovaného objektu na Einsteinovu. Na to mu však chýbal pozemok a ten si chcel prenajať od hlavného mesta. A práve tu sa mi podarilo zamedziť tomuto prenájmu na pôde bratislavského Mestského zastupiteľstva. To znamená, že investor nateraz nemôže stanovenú podmienku splniť a tak by mu nemalo byť vydané stavebné povolenie. Preto sme spolu s občanmi z okolia spísali ďalšiu petíciu adresovanú na starostu MČ Petržalka. Petičný výbor tvoria obyvatelia danej lokality (Bc. Krkošeková, Ing. Janišová, p. Jajcaj) a záštitu nad petíciou prebrali Oliver Kríž (mestský poslanec) a Juraj Kríž (miestny poslanec).

Dňa 31. augusta 2010 sa konalo stretnutie starostu Petržalky Milana Ftáčnika s petičným výborom. Spolu so zástupkyňou petičného výboru, pani Vráblicovovou, sme pánu starostovi odovzdali petičné hárky s 358 podpismi obyvateľov. Starosta nás ubezpečil, že v tejto situácií stavebný úrad MČ Petržalka nevydá investorovi stavebné povolenie - predovšetkým vzhľadom k zjavnej občianskej nespokojnosti vyjadrenej v petícií a vďaka novej skutočnosti ohľadne výjazdu na Einstenovu. Zhodli sme sa, že investičný zámer v plánovanej podobe nie je žiaduci. Teraz bude na investorovi, aby ho prehodnotil a v budúcnosti viac komunikoval s občanmi s cieľom hľadať všeobecnú zhodu.

Celá záležitosť je dôkazom, že každý obdobný problém sa dá riešiť. Treba na to len účinnú spoluprácu aktívnych občanov, iniciatívnych poslancov a otvorenú samosprávu.

Viac:
Petíciu proti výstavbe na Einsteinovej podpísalo 353 občanov
 
Obrazok, s.r.o. - reklamna agentura