Nové koše na drobný odpad na Fedinovej ulici PDF Tlač Email
Počas komunikácie s občanmi v ostatnom období som ja a moji kolegovia, aktivisti z občianskeho združenia Mladá Petržalka zaznamenali, že jedným zo závažných problémov životného prostredia a verejného poriadku v Petržalke je nedostatok odpadkových košov na drobný komunálny odpad.
Nachádzajú sa prevažne na zastávkach MHD resp. na terasách, ale vo všeobecnosti je ich pomerne málo. Chýbajú najmä na námestiach a v blízkosti obchodov a pohostinstiev, kde sa preto hromadia na chodníkoch odpadky a cigaretové ohorky.
Preto sme ešte pred dvoma rokmi iniciovali uznesenie petržalského zastupiteľstva, podľa ktorého sa postupne uskutoční pasportizácia košov na drobný odpad (čiže akýsi prehľad už existujúcich košov) a vytipujú sa nové lokality, kde by mohli byť osadené nové odpadkové koše.
Mimoriadne výrazný neporiadok sa hromadil aj na Fedinovej ulici, kde sa okrem iného nachádzajú dvoje potraviny, pošta a CIK-CAK centrum. Fedinova ulica je jednou z najfrekventovanejších nákupných zón v Petržalke. Už niekoľko rokov sa snažíme o jej revitalizáciu, pričom sa už vykonalo mnoho: úprava a doplnenie zelene a zvýšenie bezpečnosti priechodu pre chodcov. Na základe podnetu svedomitých občanov z týchto ulíc som navrhol, aby sa práve v tejto lokalite prioritne osadili nové smetné koše na drobný komunálny odpad.
 
Obrazok, s.r.o. - reklamna agentura