Zachráňme spolu Nemecký veslársky klub PDF Tlač Email
NEMECKÝ VESLÁRSKY KLUB bola krásna budova na nábreží Dunaja postavená vo funkcionalistickom štýle. Situáciou okolo tejto budovy sa zaoberám už dlhšiu dobu, lebo už roky chátra a je v dezolátnom stave. A to napriek aj tomu, že ide o národnú kultúrnu pamiatku ktorá už žiaľ nie je v rukách štátu.
Na podnet obyvateľov MČ Petržalka som sa ešte v minulom volebnom období obrátil listom na Ministerstvo kultúry SR. Žiadal som Pamiatkovú inšpekciu SR o výzvu na súčasného majiteľa objektu, aby uviedol daný objekt do esteticky vzhľadnejšieho stavu. Aj súkromný majiteľ je totiž zo zákona povinný starať sa o národnú kultúrnu pamiatku, ktorú vlastní. Ešte v roku 2009 MK SR odpovedalo, že boli vykonané potrebné kroky a o ďalšom priebehu budem písomne informovaný.

Žiaľ do dnešného dňa však nedošlo k náprave a kľúčové dielo architekta Josefa Konrada z 1. ČSR naďalej chátra. Preto som využil interpelačné právo poslanca a obrátil som sa na primátora hl.m. SR Bratislavy, a požiadal som ho o pomoc pri zjednávaní nápravy. Pán primátor zareagoval na moju výzvu pozitívne a listom sa obrátil priamo na Ministra kultúry SR. Z pozície primátora hlavého mesta ho požiadal o vykonanie štátneho dohľadu nad stavom Národnej kultúrnej pamiatky.

Ďalší vývoj tohto prípadu budem pozorne sledovať. Som presvedčený, že táto národná kultúrna pamiatka by mala byť ozdobou a nie hanbou bratislavského nábrežia.
 
Obrazok, s.r.o. - reklamna agentura