Petícia za zachovanie linky MHD č. 89 PDF Tlač Email
Pri redukcií liniek MHD v Bratislave sa zdvihla vlna odporu aj v Mestskej časti Petržalka. Obyvatelia z oblasti bývalej starej Petržalky protestovali proti plánovanému zrušeniu linky 89 k petržalskému cintorínu. Spolu so zástupkyňami petičného výboru sme naformulovali jasné znenie hromadnej požiadavky. Argumentovali sme tým, že ide o často využívanú a potrebnú linku. Rozhodnutie o ukončení danej linky uškodí nielen obyvateľom blízkeho okolia, ale aj všetkým návštevníkom cintorína Petržalka.
Následne sme sa stretli s predsedom mestskej dopravnej komisie a odovzdali sme mu petičné hárky s 350 podpismi. V prípade nedostatku financií na zachovanie linky 89 sme sa snažili nájsť alternatívne riešenia. Navrhli sme, aby sa daný problém riešil predĺžením linky číslo 80, prípadne zachádzkou linky číslo 99.
Naša petícia za zachovanie dopravnej dostupnosti na Petržalský cintorín bola nakoniec čiastočne úspešná. Tak ako sme navrhovali, trasa linky č. 80 sa dopoludnia a popoludní “natiahne” až po Petržalský cintorín. Nie je to síce najideálnejšie riešenie, ale zabránili sme zámeru úplne „odrezať“ okolie petržalského cintorína od verejnej dopravy.
 
Obrazok, s.r.o. - reklamna agentura