Tram Train a šanca pre Bratislavu PDF Tlač Email
Na jar roku 2011 sa Bratislave naskytla unikátna šanca, ktorá sa už nemusí opakovať. Mnohí si to možno neuvedomujú, ale ide jednu z najväčších príležitostí tohto mesta za posledných 20 rokov. Hlavné mesto môže totiž z európskeho operačného programu „Doprava“ získať 250 mil. euro, ktoré by boli využité na rozvoj nosného dopravného systému v Bratislave. Konkrétne by išlo o vybudovanie trasy mestskej električky, ktorá by spojila Šafárikovo námestie s južným koncom Petržalky. Do projektu by sa zmestila aj rekonštrukcia Starého mosta, bez ktorej sa zámer nedá realizovať. Most je pre verejnú dopravu z Petržalky kľúčový a jeho oprava sa kvôli financiám už dlhšie odkladá. V súčasnom stave mestskej pokladnice a v období doznievajúcej hospodárskej krízy asi neexistujú žiadne iné možnosti financovania jeho opravy okrem európskych zdrojov.
Od 80. rokov minulého storočia vedie stredom Petržalky nedobudovaný pás, ktorý funguje v režime stavebnej uzávery. Ide o koridor pôvodne určený na vybudovanie dopravného systému, ktorý by spojil Petržalku zo zvyškom mesta. Dokončenie sa za bývalého režimu už „nestihlo“ a tak na rýchlu prepravu čakáme od prevratu už ďalších vyše 20 rokov.

Každému súdnemu človeku je myslím jasné, že bez zásadnej alternatívy hromadnej dopravy bude Petržalka o pár rokov dopravne „mŕtva“. Taktiež je asi každému zrejmé, že snom o ľahkom metre v Bratislave definitívne odzvonilo. Ako náhrada sa nám tu ponúka projekt „Tram Train“ do Petržalky, ktorý by zároveň akceptoval medzinárodný projekt TEN T-17. Stačí len prejaviť záujem zo strany hlavného mesta a Ministerstvo dopravy v našom mene predloží tento projekt na posúdenie európskym inštitúciám.

O projekte sa hlasovalo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bratislave dňa 31.3.2011. Našťastie poslanci v tejto veci odložili svoje politické tričká a spoločne pozitívne zahlasovali v prospech Bratislavy. Určite k tomu dopomohla aj výzva miestnych petržalských poslancov, ktorí sa k tomuto projektu vyjadrili pozitívne a svojich kolegov v meste požiadali o podporu.

Samozrejme schválenie financií na európskej úrovni ešte nie je isté, ale Bratislava je v hre. Ak by naše mesto túto šancu nevyužilo, nenávratne stratí možnosť získať 250 mil. € z eurofondov. O tieto peniaze by sa tak uchádzali iné regióny Slovenska. Ako človek a občan našej republiky im to samozrejme doprajem. Avšak ako rodeného Bratislavčana a hrdého Petržalčana by ma to mrzelo.


OLIVER KRÍŽ

Poslanec MZ Petržalka

 
Obrazok, s.r.o. - reklamna agentura