OLIVER KRÍŽ profil PDF Tlač Email

Poslanecká činnosť:

2002 - 2006
- poslanec Miestneho zastupiteľstva v Petržalke
Člen komisie správy majetku a miestnych podnikov

2006-2010
- poslanec Mestského zastupiteľstva v Bratislave za Petržalku
Člen komisie životného prostredia a výstavby

2010-2014
- poslanec Mestského zastupiteľstva v Bratislave za Petržalku
Podpredseda komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
Člen mandátovej komisie
- poslanec Miestneho zastupiteľstva v Petržalke
Predseda mandátovej komisie
Člen komisie investičných činností

 2014-2018

- poslanec Mestského zastupiteľstva v Bratislave za Petržalku
Člen komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu

- poslanec Miestneho zastupiteľstva v Petržalke
Predseda mandátovej komisie 

 
Obrazok, s.r.o. - reklamna agentura