Všetkým petržalčanom ďakujem za dôveru v komunálnych voľbách 2014.
Aj naďalej budem spolu s kolegami z MLADEJ PETRŽALKY chrániť Vaše záujmy v oblasti komunálnej politiky.

 
Obrazok, s.r.o. - reklamna agentura